مجری تخصصی سازه های فلزی سبک ال اس اف

طراحی معماری ( فاز صفر معماری ، فاز یک معماری ، فاز دو معماری )

طراحی معماری

برای انجام یک پروژه معماری مراحلی را باید به ترتیب طی کرد که قبل از شروع هر یک از مراحلِ طراحی معماری، باید مرحله پیش رو را به بهترین نحو و روش و بدون هیچ نقصی پشت سر گذاشت .

کلیه پروژه های معماری جهت طراحی از سه بخش اصلی تشکیل می شوند.

این سه بخش (فاز) بایستی به صورت منظم و متداوم پس از دیگری و پشت سر یکدیگر قرار بگیرند تا طراحی معماری مورد نظر به صورت استاندارد پیاده سازی شود .

هر سه این بخش ها لازم و ملزوم یکیدگر بوده و در صورت عدم اجرای مناسب یک فاز معماری یا عدم پیوستگی مناسب بین آنها کل مجموعه طراحی معماری پروژه با شکست مواجه خواهد شد.

اولین مرحله فاز صفر معماری یا همان مطالعات معماری می باشد .

در این قسمت مطالعات مربوط به زمین مانند خاک شناسی و ژئوتکنیک که بر شناخت گسل های موجود و میزان استجکام زمین و زلزله خیز بودن و میزان قدرت تحمل زمین برای ایجاد یک بنا و. تمرکز دارد انجام می شود .

ضوابط و شرایط اولیه جهت طراحی و ساخت، کلیه مطالعات شهری و مدنی از حیث ضوابط شهری و..  که پس از انجام مطالعات و پژوهش و انجام فاز صفر معماری و تایید آن به فاز بعد می رسیم.

مرحله بعد فاز یک معماری که همان طراحی اولیه معماری می باشد که به طور مفصل در آیتم های بعدی بیان خواهیم کرد.

پس از این مرحله میرسیم به مرحله فاز دو معماری و تهیه دیتیل ها و نقشه های اجرایی معماری می باشد.

طراحی فاز صفر معماری یا مطالعات معماری

فاز صفر معماری شامل مطالعات معماری می باشد.

در فار صفر معماری شناخت نسبت به منطقه و آیتم هایی مانند اقلیم منطقه، شرایط معماری منطقه، ضوابط و قوانین، چارچوب ها و استاندارد ها  همچنین بررسی دقیق مسائل مربوط به مهندسی خاک از قبیل آزمایش خاک و… مدنظر قرار می گیرد .

که بسیار حائز اهمیت است به عنوان نمونه اگر در بررسی وضعیت خاک و ژئوتکنیک یک منطقه به نتایج خوبی نرسیم حتی امکان عدم اجرای پروسه معماری نیز مطرح میشود .

یا در بسیار از شهر های دنیا محدودیت های بلند مرتبه سازی غلاوه بر بافت سنتی به بحث آزمایش خاک مربوط است و هر ناحیه بسته به سستی یا قوت زمین تا حد مشخصی امان ساخت دارد.

فاز صفر معماری مرحله ای است که در آن اطلاعات مورد نظر کسب می شوند و پروسه شناخت و شناسایی پروژه مورد مطالعه قرار می گیرد.

در فاز صفر معماری، پروژه از نظر توجیه فنی و اقتصادی و همچنین توجیه اجتماعی پروژه معماری مورد بررسی قرار می گیرد.

اطلاعات و شناخت مورد نظر در فاز صفر معماری در بسیاری از موارد از طریق مذاکرات با کارفرما و آگاه شدن از نیازهای مورد نظر کارفرما به دست می آید.

طراحی فاز یک معماری

در فاز یک معماری یا همان طراحی معماری، کلیه اطلاعات بدست آمده در فاز صفر معماری پیاده سازی می شوند و در قالب طرح های معماری و نقشه های اولیه معماری، فاز یک نامگذاری می شوند.

نقشه های اولیه فاز یک معماری شامل پلان های طراحی معماری، مقطع های معماری، طرح های معماری و… می باشد.

کلیه پلان های طراحی معماری در فاز یک معماری با کارفرما به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.

و در صورت نیاز تغییرات لازم بر آنها اعمال میگردد و خروجی مشترک این تبادل نظر جهت اخذ مجوزهای لازم برای مرحله اجرای ساختمان به مراکز صدور مجوز ارسال می شود .

که مجددا در این بخش نیز در صورت نیاز به بازنگر های مربوط به طراحی اولیه معماری و نقشه ها این مهم صورت میپذیرد.

در واقع طراحی فاز یک معماری حد واسط مطالعات معماری و پلان های نهایی معماری و اجرای پروژه معماری می باشد .

از این رو بسیار حائز اهمیت است که در فاز یک معماری دقت لازم را داشته باشیم و با برگزاری جلسات و تبادل نظرات و اطلاعات با دست پر به فاز دوم معماری برویم تا دچار دوباره کاری های غیر استاندارد نشویم.

ضمنا این تفکر که چون نقشه های اولیه در فاز بعدی به صورت دقیق و منظم اندازه گذاری شده و با ضوابط مقررات ملی منطبق خواهند شد .

پس نیازی به طراحی معماری در این فاز نیست به شدت تفکر غلطی است.

چرا که در نقشه های اولیه است که به راحتی امکان تصحیح داریم .

ولی اگر در مراحل بعدی به مشکل با کارفرما بخوریم هزینه های زیادی در بر خواهد داشت و بعضا امکان آن به کلی میسر نخواهد بود.

طراحی فاز دو معماری

در فاز دو معماری نقشه های معماری که در فاز یک معماری طراحی شده اند از آنجاییکه از دقت و حساسیت لازم جهت اجرای پروژه ساخت برخوردار نیستند .

و صرفا برای تبادل ایده ها و آراء افراد گوناگون طرح شده اند، مطابق با ضوابط مقررات ملی ساختمان مجددا طراحی می شوند .

نکته مهم در طراحی فاز دو معماری این است که ماهیت نقشه های تهیه شده در فاز یک معماری تغییر پیدا نمیکند .

بلکه دقت آنها بالا می رود جهت اجرای پروژه و اگر در پروژه هایی میبینیم که در فاز دوم معماری ماهیت نقشه های فاز یک به کلی تغییر پیدا می کند.

این امر حاصل عدم دقت لازم و تبادل نظرات و اطلاعاتی است که در جلسات مختلف بایستی بدان دست پیدا می نمودند.

در فاز دو معماری نقشه های طراحی شده نهایی مطابق با مقررات ملی ساختمان به عنوان پلان های نهایی پروژه جهت اجرای ساختمان به پیمانکار ارائه می گردد.

مطابقت نقشه های فاز دو معماری با نقشه های سازه (طراحی سازه) و نقشه های تاسیسات (طراحی تاسیسات) از الزامات فاز دو معماریست به گونه ای که پس از تایید فاز یک معماری نقشه های طراحی شده توسط مهندس معمار در فاز دو معماری مطابق با مقررات ملی ساختمان و هماهنگ با نقشه های سازه و تاسیسات و نقشه های معماری، طراحی میشوند.

طراحی فاز دو معماری

برای طراحی فاز دو معماری ضروریست که تمامی نقشه های معماری، نقشه های سازه و نقشه های تاسیسات طراحی شده در فاز یک معماری بررسی و با همفکری مهندسین سازه، مهندسین معماری و منهدس تاسیسات نقشه های فاز دو معماری تهیه شود .

به طوری که نظرات کلیه مهندسین در طراحی نقشه های فاز دو معماری در نظر گرفته شود .

در غیر اینصورت نقشه های طراحی شده فاز دو معماری از انسجام و هماهنگی کامل برای اجرای پروژه برخوردار نخواهد بود.

نقشه های فاز دو معماری معمولا با مقیاس یک پنجاهم و یک صدم طراحی میگردد .

طراحی فاز دو معماری توسط مهندس معمار تهیه و شامل مشخصات و نوع مصالح ساختمانی مورد کاربرد و جزئیات اجرایی پروژه ست.

سلسله نظام برخورد با مسئله طراحی معماری:

هر طراح به گونه های خاص از نظام ها، قوانین و زیر مجموعه هایی پیروی می کند .
که به ترتیب زیر به یکدیگر وابسته می باشند این  شناخت شناسی – دیدگاه های نظری – روش شناسی – روش – شیوه.

1. شناخت شناسی:

به حوزه عمومی و یا نظری عام گفته می شود و خرده ای از آگاهی را در بر می گیرد که به وسیله دیدگاهی خاص محدود نشده است. دو حوزه ذهنی و عین را شامل می شود.

2. دیدگاه های نظری:

در انتخاب  نوع متدولوژی که برای طراحی معماری مورد استفاده قرار می گیرد، تاثیر خواهد گذاشت.
تاثیری ناخوادآگاه نیز در نوع انتخاب های طراح در مسیر برخورد با مسئله طراحی دارد که به مجموعه اثر انسجام و وحدت می بخشد و ممکن است تحت تاثیر ایسم ها باشد.(پست مدرنیسم، دیکرانستراکشن و …)

3. متدوتکنیک:

متدولوژی سیاست کلان برخورد با مسئله طراحی معماری به منظور عملی کردن دیدگاه های نظری می باشد و به عنوان راهکارهای کاربردی طراحی معماری تلقی می شود.

طراحی ویلا و اجرا

شرکت پیام دشت پارس بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، سعی در طراحی ویلا و اجرای پروژه های ویلایی با بالاترین کیفیت ممکن، طراحی را در کشور و تطابق کامل با ضوابط فنی و استانداردها و مقررات ملی و بین المللی دارد.

اجرا و طراحی داخلی ویلا

شرکت پیام دشت پارس ، یکی از خدمات اصلی این مجموعه انجام پروژه های طراحی ویلا و اجرای ساختمان ویلا با تیمی مجرب و به صورت تخصصی می باشد.

امروزه با توجه به این که خانه ها بیشتر بسوی آپارتمان سازی پیش روی می کند .خانه های ویلایی برای افراد جامعه جزء بناهای با ارزش به حساب می آید.

در حال حاضر داشتن خانه ویلایی برای بیشتر افراد جامعه، تحقق بخشیدن به رویاها می باشد.

مطالعه و بررسی طراحی ویلا

اولین قدم اول، بازدید از سایت ویلا و در صورت نیاز برداشت توپوگرافی سایت برای استفاده ازعوارض طبیعی در طراحی داخلی ویلا است.

بررسی دقیق قوانین ساختمانی و اقلیم مربوط به آن منطقه، خواسته های کارفرمای محترم و ارائه نظرات طراح برای دستیابی به ایده اولیه و همچنین شکل گیری حجم اولیه برای از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
طراحی پلان ویلا یکی از مهم ترین قسمت ها می باشد، که باید به آن دقت زیادی داشت.
در طراحی ویلا استفاده از متریال ها باید با توجه به اقلیم و بافت منطقه انتخاب شود.
با تکمیل شدن طرح اولیه ویلا و ارایه آن به کارفرمای محترم، نظرات ایشان برای اطلاعات نهایی، باید مورد سنجش قرار داده شود.
طراحی داخلی ویلا و طراحی دکوراسیون داخلی در راستای خواسته های کارفرمای محترم با توجه به روحیات آنها، باید شکل گیرد.
در طراحی لنداسکیپ نظرات طراح باید با خواسته ها و نیاز های کارفرمای محترم در آمیخته شود و با توجه به آنها طرح نهایی شکل گیرد.

طراحی سازه بتنی و فولادی

طراحی سازه یکی از شاخه های مهندسی می باشد که باید در تعامل با مهندسین دیگر باشد.

به عبارتی مهندس سازه باید به طور کامل معماری را درک کند و در صدد رفع تناقض ها بین طراحی سازه و معماری باشد.

در بسیاری از کارها در کشور تعامل بین سازه و معماری دیده نمی شود و از نقطه نظر اجرایی در نگاه اول مشکلی پیش نمی آید.
تیم مهندسین مشاور پیام دشت پارس و همکاران کلیه پروژه ها را به صورت BIM و به کمک نرم افزار رویت انجام می دهند.

در نرم افزار رویت این قابلیت وجود دارد که سازه، معماری و تاسیسات یک پروژه به صورت همزمان در یک فایل مدل شوند و کلیه تداخل های موجود در نمای سه بعدی دیده شده و به دنبال راهکار برای آنها بود.

در نسخه جدید نرم افزار رویت امکان ارائه نقشه شاپ وجود دارد که تیم سازه در حال بررسی آن می باشد.

در طراحی سازه عوامل مختلفی نقش دارد.

تیم مهندس طراح متناسب با ساختگاه می تواند سیستم های سازه ای مختلفی را برگزیند.

به طور مثال در برخی از شهرها پیمانکارانان بتنی بهتر بوده و در برخی شهرهای دیگر پیمانکاران فولادی ماهرتر می باشند که می تواند در انتخاب نوع سیستم سازه ای نقش داشته باشد.

 

مرکز ال اس اف ایران  


پیام دشت پارس مجری تخصصی سازه های فولادی سبک ال اس اف LSF با هدف ارتقاء صنعت ساختمان در زمینه طراحی، تولید و اجرای سیستم قاب سبک فولادی  (Lightweight Steel Framing)با بهره گیری ازتجربه و تخصص در سال ۱۳۸۵شروع به فعالیت نموده و با توجه به افزایش روز افزون تقاضای ساخت ساختمان به روش LSF با مزایای فراوان اعم از مقاومت در مقابل زلزله ، کاهش زمان ساخت ، جابه جایی آسان ، دقت بالا در اجرا و قابلیت بازیافت تا ۹۵درصد و….. تمامی تلاش خود را معطوف به بهره گیری از این تکنولوژی نوین ساختمانی نموده است و در حال حاضر به عنوان یکی از برترین شرکتهای سازنده ساختمان به روش صنعتی (قاب فولادی سبک) ارائه خدمات می نماید.

با ما به رویاهایتان نزدیکتر شوید

طراحی , مشاوره و نصب مزارع خورشیدی
انجام کلیه امور طراحی از صفر تا صد
ساخت اضافه اشکوب در 60 روز
ساخت ویلای مدرن در 90 روز
طراحی ، محاسبات وفروش سازه های LSF & CFS

تماس با ما  :


1-ایمیل شرکت : info@lsf.ir

2-شماره های تلفن ثابت : 22491383-22448448-021

3-آدرس دفتر : تهران – پاسداران – خیابان گل نبی – پلاک 40 – طبقه چهارم شرقی – واحد 404

4-همراه مهندس محمدی : 09124942628

5-همراه مهندس چشمه علائی :09123399587