ژوئن 2019

مجری تخصصی سازه های فلزی سبک ال اس اف

Benefits of light steel framing

how light steel framing can deliver fast, adaptable and cost-effective buildings One of the main advantages of light steel framing is its versatility and the range of building types for which it can be used. Applications of light steel framing range from low-rise housing to multi-storey, multi-occupancy developments, including panelised structural frames, external infill walling systems and fully finished offsite modular construction. light steel framing The wide range of applications is in addition to the benefits one would expect with a modern… ادامه »Benefits of light steel framing

مجری تخصصی سازه های فلزی سبک ال اس اف

ارزيابي سيستم LSF در ايران

سيستم LSF براي استفاده از سيستم LSF درساختمان سازي مزايا و معايبي از طرف کشور هاي استفاده کننده مطرح شده است . اما بررسي ها نشان مي دهند که بعضي از اين سيستم ها در  ايران وجود ندارد . لذا براي استفاده بهينه از پتانسيل هاي موجود در سيستم ، ارزيابي زير براي شرايط ايران انجام و ارايه  گرديده است .   10-1. طراحي و برنامه ريزي -اين سيستم قابليت هاي متنوعي در طراحي و ساخت مسکن با قطعات سبک… ادامه »ارزيابي سيستم LSF در ايران