ساختمان پیش ساخته

قیمت سازه و اسکلت LSF

در تاریخ دوم تیرماه 1398 هر متر مربع زیر بنا از حدود 580 هزار تومان شروع می شود .

کاربرد سازه با سیستم LSF

کاربرد سازه با سیستم LSF هر کجا که سازه ای سبک با مقاومتی مهندسی و حساب شده مورد نظر باشد، سازه LSF بهترین گزینه می باشد.