پروژه های مسکونی

نام پیمان کار:                    پیام دشت پارس

نام کارفرما:                        پروژه شخصی، ویلایی دو طبقه

سال تولید و اجرا:                 1398

متراژ ساخت:                     180 مترمربع

نحوه همکاری:                   تولید سازه و نصب سازه (اسکلت بندی)

پروژه ال اس اف1

نام پیمان کار:               پیام دشت پارس

نام کارفرما:                 پروژه شخصی/ویلائی (هشتگرد)

سال تولید و اجرا:         1398

متراژ ساخت:               120 مترمربع

نحوه همکاری:          صفر تا صد پروژه 

ساخت ویلا lsf
سازه ال اس اف ، فروش سازه lsf، تولید کننده سازه ال اس اف
ویلا/ال اس اف/ ساخت ویلا
صفر تا صد پروزه ساخت ویلا
lsf

نام پیمان کار:               پیام دشت پارس

نام کارفرما:                 پروژه شخصی دو طیقه (اضافه بنا)

سال تولید و اجرا:         1400

متراژ ساخت:               174 مترمربع

نحوه همکاری:          ساخت سازه 

ساختمان با سازه ال اس اف
ساخت ویلا با سازه کانادایی
ساخت ویلا، سازنده ویلا، شرکت ساخت ویلا، طراحی ویلا، طراحی نقشه معماری، شرکت معماری و ساخت
سازه LSF/سازه سبک
پروژه ال اس اف/ سازه ال اس اف

نام پیمان کار:               پیام دشت پارس

نام کارفرما:                 پروژه شخصی دو طبقه

سال تولید و اجرا:         1398

متراژ ساخت:              242 مترمربع

نحوه همکاری:          ساخت تا مرحله نازک کاری

سازه ال اس اف/ پروژه مسکونی
ساخت ویلا با ال اس اف
ساخت واحد مسکونی با ال اس اف
ویلا ال اس اف
ال اس اف

نام پیمان کار:               پیام دشت پارس

نام کارفرما:                 پروژه شخصی

سال تولید و اجرا:         1397

متراژ ساخت:               125  مترمربع

نحوه همکاری:       

پروژه سازه ال اس اف
پروژه شخصی سازه ال اس اف
سازه LSF/سازه سبک
سازه lsf
سازه ال اس اف

نام پیمان کار:               پیام دشت پارس

نام کارفرما:                 پروژه شخصی مسکونی (طالقان)

سال تولید و اجرا:         1399

متراژ ساخت:              175 مترمربع

نحوه همکاری:         تا مرحله نازک کاری

پروژه مسکونی طالقان
lsf
سازه فولادی سبک ال اس اف
سازه lsf
پروژه سازه ال اس اف

نام پیمان کار:               پیام دشت پارس

نام کارفرما:                 پروژه شخصی (لواسان)

سال تولید و اجرا:         1398

متراژ ساخت:               120 مترمربع

نحوه همکاری:

سازه ال اس اف/پروژه مسکونی
سازه ال اس اف کانادایی
lsf سازه سبک ساختمانی
سازه ال اس اف/lsf
سازه سبک فولادی ال اس اف