وبلاگ

Making Solid, Sustainable Choices with Cold-Formed Steel Framing

Which is the More Sustainable Building Material – Wood or Steel? According to certain “studies,” wood claims a smaller environmental footprint than any other major building material. However, a closer look at the facts reveals some significant inconsistencies with that claim. MYTH: Studies demonstrate that wood is a more sustainable material than steel. REALITY: The most-cited study contained numerous incorrect assumptions about steel, and it omitted wood impacts. A study… مطالعه بیشتر »Making Solid, Sustainable Choices with Cold-Formed Steel Framing

دلیل برتری سیستم ال اس اف LSF نسبت به دیگر نوع سازه‌های مطرح صنعتی‌سازی چیست‌ ؟

دلیل برتری سیستم ال اس اف LSF سیستم LSF به دلیل اینکه دارای ویژگی‌های خاصی است برای ما اهمیت زیادی دارد‌. این سازه دارای ویژگی بسیار بیشتری نسبت به دیگر سیستم‌های صنعتی‌سازی است که اهم آنها را در ۷ مورد می‌توان ذکر نمود‌: نخستین مزیت سیستم سازه‌ای ال اس اف LSF آماده شدن تمام قطعات سازه و ساختمان برای نصب به صورت پیش ساخته می‌باشد‌. پیش ساختگی موجب افزایش کیفیت ساخت… مطالعه بیشتر »دلیل برتری سیستم ال اس اف LSF نسبت به دیگر نوع سازه‌های مطرح صنعتی‌سازی چیست‌ ؟