وبلاگ

The Top 5 Reasons To Use Cold-Formed Steel Framing

Cold-formed steel Cold-formed steel is widely used in buildings, automobiles, equipment, home and office furniture, utility poles, storage racks, grain bins, highway products, drainage facilities, and bridges. Its popularity can be attributed to ease of mass production and prefabrication, uniform quality, lightweight designs, economy in transportation and handling, and quick and simple erection or installation. Cold-formed steel products In building construction, cold-formed steel products can be classified into three categories:… مطالعه بیشتر »The Top 5 Reasons To Use Cold-Formed Steel Framing

مصالح شناسی ال اس اف LSF

1 . مقاطع اصلی: استاد :  استاد اصلی ترین عنصر سازه ای برای تحمل بارهای وارد بر سازه می باشد. استادها مطابق جدول بار بر اساس آرایش ثابت برای یک ساختمان با فواصل مشخص شده ی 20، 30، 40 و 60 سانتی متری جانمایی می گردند. استادها انواع و انقسام گوناگونی برای منظورهای خاص یا با اشکال بهینه شده برای تقویت قدرت باربری طراحی شده اند.    رانر : رانر عنصری… مطالعه بیشتر »مصالح شناسی ال اس اف LSF

پیچ و مهره اتصالات سازه های ال اس اف LSF

پیچ و مهره های LSF بطور کلی خود پانل های ال اس اف (LSF) قابلیت انعطاف پذیری دارند و برای جلوگیری از اثرات مخرب زلزله در سازه های ال اس اف (LSF) از پیچ و مهره استفاده می شود . اتصالات سازه های ال اس اف (LSF) اتصالات سازه های ال اس اف (LSF) که با استفاده از پیچ و مهره محکم می شوند. قدرت شکنندگی اتصالات را تا حد… مطالعه بیشتر »پیچ و مهره اتصالات سازه های ال اس اف LSF

Benefits of light steel framing

how light steel framing can deliver fast, adaptable and cost-effective buildings One of the main advantages of light steel framing is its versatility and the range of building types for which it can be used. Applications of light steel framing range from low-rise housing to multi-storey, multi-occupancy developments, including panelised structural frames, external infill walling systems and fully finished offsite modular construction. light steel framing The wide range of applications is… مطالعه بیشتر »Benefits of light steel framing

قیمت سازه و اسکلت LSF

در تاریخ دوم تیرماه 1398 هر متر مربع زیر بنا از حدود 580 هزار تومان شروع می شود .